ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ xxx-xxxxxx |

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุเทพ ด้วงเงิน

ปลัดเทศบาลเมืองลาดสวาย

ว่าที่เรืออากาศตรีวิฑูรย์ ด้วงเงิน

รองปลัดเทศบาลเมืองลาดสวาย

นายเทอดศักดิ์ จันทร์สุกรี

รองปลัดเทศบาลเมืองลาดสวาย

นางสาวพัชราภรณ์ เกิดจั่น

หัวหน้าฝ่ายธุรการ รักษาการ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางพนิดา แป้นพยอม

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายหิรัญ ภู่สกุล

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาววิชาดา ใจชู

ผุ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุลาวัลย์ สังวาลย์เงิน

ผู้อำนวยกองการศึกษา

จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ ศักดิ์พงษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 21 28 102 4076 7248 7248 3.233.239.102