ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-198-7091-3 | ติดต่องานทะเบียนราษฎร 02-198-7099

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุเทพ ด้วงเงิน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย
เบอร์ 02-198-7091 ต่อ 101

นายเทอดศักดิ์ จันทร์สุกรี

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองลาดสวาย
เบอร์ 02-198-7091 ต่อ 202

ว่าที่เรืออากาศตรีวิฑูรย์ ด้วงเงิน

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองลาดสวาย
เบอร์ 02-198-7091 ต่อ 202

นางสาวปาณิสรา สุภาษี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์ 02-198-7091 – 93 ต่อ 208

นางพนิดา แป้นพยอม

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ 02-198-7091 – 93 ต่อ 301

นายหิรัญ ภู่สกุล

ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ 02-198-7091 – 93 ต่อ 401

นางสาววิชาดา ใจชู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ 02-198-7091 – 93 ต่อ 501

นางสุลาวัลย์ สังวาลย์เงิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ 02-198-7091 – 93 ต่อ 601

จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ ศักดิ์พงษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์ 02-198-7091 – 93 ต่อ 703

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 42 2014 4458 6503 32098 23657 55755 3.80.3.192