ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-198-7091-3 | ติดต่องานทะเบียนราษฎร 02-198-7099

สมาชิกสภา

นายกฤษณะ ประสาทพรศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลเมืองลาดสวาย

นายเล็ก ขวัญเจริญ

รองประธานสภาเทศบาลเมืองลาดสวาย

นายสมโชค ฉัตรมาศ

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลาดสวาย

นางปริญญา รองรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายเล็ก ขวัญเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายอุดร พัวพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายวีระเทพ หาญสุรกานต์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายเสกสรรค์ แจ้งจิตร

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายวิทยา จิตวิทยาภรณ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายกิตติพันธ์ กระดาษทอง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายกฤษณะ ประสาทพรศักดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นางสาวจรรยา ขันฮะ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นางสุภานันท์ ดวงสว่าง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายธีรัตม์ โปรดสันเทียะ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายเจริญศักดิ์ ขวัญเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายสมโชค ฉัตรมาศ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

นายสมหมาย สินส่องแสง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

นางคำเพียร ก้อนทอง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

นายไวพจน์ สุขจิตต์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

นายจิตประพัทธ์ อ่อนเปรี้ยว

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 18 1322 5058 1790 3778 23657 27435 3.235.11.178