ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-198-7091-3 | ติดต่องานทะเบียนราษฎร 02-198-7099

สมาชิกสภา

นางวิภาษณีย์ อ่วมเกตุลักษณ์

ประธานสภาเทศบาลเมืองลาดสวาย

นายธีรโชติ จำนงค์เนียร

รองประธานสภาเทศบาลเมืองลาดสวาย

นางสุภานัน ดวงสว่าง

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลาดสวาย

นางสาวธนัชชา อูปสาแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

ร.ต. นพรัตน์ บุญทับ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นางสาวธารารัตน์ ภูมิทอง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายเสริมศักดิ์ คุณดิลกประเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายนฤเศรษฐ์ อินทร์พันงาม

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นางสุมิตรา คหินทพงษ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นางวิภาษณีย์ อ่วมเกตุลักษณ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นางสุภานัน ดวงสว่าง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นางประภาพรรณ อิ่มใจ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

น.อ. ยอด แย้มยืนยงค์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายธีรโชติ จำนงค์เนียร

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายกิตติพันธ์ กระดาษทอง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายธงชัย นาคบุรินทร์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

นางคำเพียร ก้อนทอง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

นายบุญฤทธิ์ ปลอดเถาว์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

นายกฤษณะ ประสาทพรศักดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

นางยุพา เอี่ยมบำรุง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

นายสมโชค ฉัตรมาศ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 42 2014 4458 6503 32098 23657 55755 3.80.3.192