ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-198-7091-3 | ติดต่องานทะเบียนราษฎร 02-198-7099

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองลาดสวาย
 "ลาดสวายเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่การบริหารจัดการที่ดี"

พันธกิจเทศบาลเมืองลาดสวาย1. ปรับปรุุงพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

2. ส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

3. ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

4. ปรับปรุงและพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. จัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม จัดให้มีสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 40 2014 4456 6503 32096 23657 55753 3.80.3.192